Loading...
Technologie2018-01-26T08:22:23+00:00

Technologie is een key asset geworden in de economische verhoudingen deze eeuw. Net zoals kunst is technologie een product van de geest en net zoals auteurs zijn ontwikkelaars tegelijk kunstenaars. Innovatie en creatie zijn met elkaar verstrengeld. Wij zijn gefascineerd door nieuwe technologie zoals blockchain, VR en AR, nieuwe advertentiemodellen, artificiële intelligentie, chatbots, automatisering, the internet of things, the internet of bodies, ict en health, additive manufacturing, virtual currencies enz. Wij begrijpen ontwikkelaars en spreken hun taal. Wanneer innovatieve producten of diensten gecreëerd worden, moeten ze geïnventariseerd worden. Hierbij wordt gekeken of en indien ja, welke intellectuele eigendomsrechten aangewend worden; vervolgens kijken we hoe dezein de markt gezet worden, welke contractuele afspraken er geùaakt moeten worden, in welke structuur de eigendom moet worden ingezet, en hoe de bescherming waar nodig afgedwongen moet worden. Lees onze expertise in deze sector op vlak van patenten, merkenrecht, privacyrecht, vennootschapsrecht, contracten, onderhandelingen.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief